Trước tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đang diến biến rất phức tạp, người chăn nuôi cần chủ động chăm sóc, phòng bệnh tốt cho đàn vật nuôi, đồng thời tuân thủ các quy định thú y.

Theo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT), từ đầu tháng 12/2018 đến nay, dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nam,...), làm nhiều gia súc mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy và đang có chiều hướng lây lan, diễn biến rất phức tạp.

Bệnh cúm gia cầm có nguy cơ dịch phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao. Một số chủng vi rút cúm gia cầm (A/H7N9, A/H5N2, A/H5N8) có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là đối với các tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh, thành phố khác có tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu.

Trước hình hình trên, người chăn nuôi cần chủ động chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh tốt cho đàn vật nuôi, hạn chế dịch bệnh xảy ra; nhưng khi có dịch bệnh trên đàn vật nuôi, cần tuân thủ các quy định thú y, đồng thời có sự hỗ trợ của xã hội để tránh phát tán mầm bệnh ra môi trường.

1. Các hộ chăn nuôi đã, đang có dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi khi phát hiện có dịch bệnh trên đàn vật nuôi có nghĩa vụ sau đây:

- Không giết mổ, mua bán, vứt động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm, chất thải động vật mang mầm bệnh ra môi trường;

- Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Cung cấp thông tin chính xác về dịch bệnh động vật theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và nhân viên thú y cấp xã;

- Chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch bệnh hoặc trong vùng đệm

Chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch bệnh nhưng đàn vật nuôi của họ chưa mắc bệnh hoặc trong vùng đệm có nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện phòng bệnh bằng vắc-xin và các biện pháp phòng bệnh khác cho động vật theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y;

- Vệ sinh, khử trùng, tiêu độc khu vực chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi, môi trường chăn nuôi;

- Chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Bài viết khác cùng Box :