Nước cung cấp cho ao nuôi đóng vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại của vụ nuôi. Nguồn nước tốt nhất để tạo môi trường sạch là lấy xa cửa sông để hạn chế ô nhiễm theo đúng kỹ thuật nuôi tôm. Nước lấy trực tiếp từ nguồn thiên nhiên cần phải được xử lý trước khi đưa vào nuôi.
Máy tạo khí ozone của Nextozone giúp xử lý:
✔️ Nước sau khi bơm qua hệ thống chảy vào bể chứa sẽ được diệt khuẩn
✔️ Không để lại dư lượng hóa chất, giảm dư lượng kháng sinh vì không sử dụng bất cứ hóa chất gì
✔️ Ozone sẽ phân hủy các chất, độc tố như Nh3, H2S, hóa chất...có trong nước biển
✔️ Không làm thay đổi tính chất nước
✔️ Không phải tốn thời gian xử lý hóa chất
✔️ Dễ dàng nâng cấp, di dời hệ thống
✔️ Xử lý tảo trong nước
✔️ Ngăn ngừa được rủi ro “Tôm bị sốc nước” do còn hóa chất
✔️ Tăng nồng độ oxy hòa tan trong nước, kích thích con giống tăng trưởng.

Hãy liên hệ để được tư vấn và dùng thử sản phẩm miễ phí
HOTLINE: 0962.500.800 - (04)32.818.555


Bài viết khác cùng Box :