Cây thần kỳ là một loại cây có nguồn gốc từ châu Phi. Những cây thần kỳ đầu tiên được đem về Việt Nam từ cách đây từ 10-15 năm. Tuy nhiên, mãi cho đến khoảng thời gian gần đây. Loại cây này mới được...