vậy hả, bữa nào rảnh qua Hoàng Nguyên Green tìm mua mới được