hình như cây này bên hoàng nguyên green cũng có bán nè, hôm qua ghé qua đó mua cây ngọc ngân mình có thấy.