Cty chúng tôi chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm máy ấp trứng chất lượng,công nghệ hiện địa, linh kiện ngoại nhập.
.Hệ thống điều ấp nhiệt độ chuẩn
.Đảo trứng tự động
.Tạo độ ẩm phù hợp ấp trứng...